Ledige hyttetomter

IØnsker du å ta del i den fantastiske naturen i Teveldalen? Det finnes ledige hyttetomter!

 

 

Oversikt - Ledige tomter i Steinfjellet Hyttegrend

 

Felt 9 er det siste hyttefeltet vi åpnet. Mange byggeklare tomter ledig

For felt 9 har vi en utbyggeravtale med Boligpartner AS. 

Her kan du få levert nøkkelferdige hytter av meget god kvalitet. 

Tomtepriser:

 Tomt 1 og 3: kr 450000,-.

Tomt 5 kr 335000,- 

Tomt 7 kr 450000,-

Tomt 9 kr 400000,-

Tomt 10, 11 og 12  kr 450000,-

Tomt 14 kr 450000,-

Tomt 15 kr 335000,- 

Alle priser eks. anleggsbidrag for tilkobling vann, avløp og strøm kr: 100000.-

Oppmåling- og tinglysingsgebyr belastes kjøper.

Priseksempler nøkkelferdige hytter:

Hyttetype 1

Hyttetype 2

Hyttetype 3

Reguleringsbestemmelser finner du her

To ledige tomter i felt 4

 Tomtepriser:

Ledige tomter i felt nr 4:

 Tomt 1 kr 330000,-

Tomt 9 kr 330000,-

 Alle priser eks. anleggsbidrag for tilkobling vann, avløp og strøm kr: 100000.-

Oppmåling- og tinglysingsgebyr belastes kjøper.

 

To ledige tomter i felt 6

 Tomtepriser:

Ledige tomter i felt nr 6:

Tomt 16 kr 310000,-

Tomt 17 kr 390000,-

Alle priser eks. anleggsbidrag for tilkobling vann, avløp og strøm kr: 100000.-

Oppmåling- og tinglysingsgebyr belastes kjøper.

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.